ฝุ่น PM 2.5 เป็นมลพิษต่ออากาศและร่างกาย ควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ คือ หน้ากาก N95 ส่วนหน้ากากประเภทอื่นนั้น ช่วยป้องกันได้เพียงส่วนหนึ่ง และควรใส่ให้ถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน แต่วิธีที่ดีที่สุด คือ การแก้ไขที่ต้นเหตุ ดังนั้น มาร่วมด้วยช่วยกันคืนอากาศบริสุทธิ์ให้พวกเราทุกคน ด้วยการควบคุมฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เกินมาตรฐาน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. บทที่ 1 ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด
  2. บทที่ 2 รู้จัก PM 2.5
  3. บทที่ 3 PM 2.5 ภัยคุกคามสุขภาพ
  4. บทที่ 4 สู้วิกฤติฝุ่นพิษ PM 2.5
4 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม