การตระหนักว่าผู้บริโภคมีส่วนในการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และพิจารณาทางเลือกที่รับผิดชอบมากกว่า ทิ้งรอยเท้าทางนิเวศ (Carbon Footprint) ไว้น้อยกว่า รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. การบริโภคแบบยั่งยืน
  2. ผลิตภัณฑ์สีเขียว
  3. ฉลากสิ่งแวดล้อม
  4. ฉลาดกินฉลาดใช้
4 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม