ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจาก ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์หรือมีเทนจะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลกไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ระดับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ทำให้การกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น “ภาวะโลกร้อน” ดังเช่นปัจจุบัน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. Global Warming ภาวะโลกร้อน
  2. เกม โลกร้อน
2 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม