ยินดีต้อนรับสู่ การเรียนรู้ออนไลน์ของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


เกี่ยวกับเรา
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดเว็บไซต์สำหรับบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-Learning ที่มีการบริหารจัดการเรียน (Learning Management System, LMS) ที่ได้มาตรฐาน SCORM เพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ถามตอบ
ติดต่อเรา

โครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หมายเลข 02-577-7084-5
Line ID : deqpelearning
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์มือถือ
หมายเลข 085-221-5482
(เวลาให้บริการ 7.00 - 21.00 น. ทุกวัน
เฉพาะเสาร์/อาทิตย์ เวลา 9.00 - 18.00 น.)

Social Connect

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน